MUDr. Radomír HOLIBKA
MUDr. Zdeněk ŠOS
PROSTĚJOV
Ortopedická ambulance se zabývá vrozenými a získanými deformitami, funkčními
onemocněními a poraněními podpůrného a pohybového aparátu. Jejich léčbou, prevencí a
rehabilitací.

Kromě léčby je významná v ortopedii zejména prevence, tedy zabránění vzniku onemocnění a
deformit pohybového aparátu.
OLOMOUC
ORTOPEDICKÁ AMBULANCE
MUDr. Matěj SMIŽANSKÝ, Ph. D.
MUDr. Marek VEČEŘA
MUDr. Marek VEČEŘA
MUDr. Radim KALINA
NÁM̊  NA HANÉ
LUTÍN
MUDr. Marek VEČEŘA
MUDr. HOLIBKA