CENÍK SLUŽEB
PRAKTICKÝ LÉKAŘ PRO DOSPĚLÉ
1. Vstupní a periodická prohlídka
400 Kč
2. Lékařské vyjádření k další profesi pro stejného
zaměstnavatele do 1 roku od vstupní nebo periodické prohlídky
150 Kč
3. Očkování nařízené zaměstnavatelem
150 Kč
4. Vyšetření zdravotní způsobilosti pro brigádu
400 Kč
5. Zdravotní průkaz
400 Kč
6. Prohlídka k přihlášce na VŠ
300 Kč
7. Prohlídka k ŘP - vstupní, po 60 letech
300 Kč
8. Prohlídka pro zbrojní průkaz
500 Kč
9. Prohlídka sportovce
300 Kč
10. Prohlídka vedoucího před letním táborem
300 Kč
11. Prohlídka vedoucího před letním táborem po 1 roce
150 Kč
12. Vypsání oznámení o úrazu pro pojišťovnu
dle sazebníku pojišťovny
13. Vypsání "bolestného"
dle sazebníku pojišťovny
14. Vypsání zprávy ke zdravotní způsobilosti pro ÚP
50 Kč
15. Výpis ze zdravotní dokumentace pro umístění do ústavu
sociální péče
145 Kč
16. Aplikace očkovacích látek nepatřících mezi povinné
150 Kč
17. Výpis ze zdravotnické dokumentace
150 Kč
18. Prohlídka pro vystavení profesního průkazu
400 Kč
Platí se hotově před provedením výkonu!
Nutná předchozí osobní nebo telefonická domluva!

Ceník přímo hrazených výkonů platí od 1.4.2012.
GYNEKOLOGIE
Výkony za přímou platbu:
1. Regulace menstruace na žádost pacientky - Prostějov
                                                                 - další pracoviště
100 Kč
170 Kč
2. První pomoc při selhání antikoncepce na žádost pacientky
150 Kč
3. Edukační pohovor o možnostech a způsobech antikoncepce
120 Kč
4. Lékařské vyšetření na žádost pacientky
(žádost zaměstnavatele, vyšetření s potvrzením,
cesta do zahraničí...)
300 Kč
5. Vaginální zrcadlo na jedno použití - Prostějov
                                                     - další pracoviště
30 Kč
30 Kč
6. Žádost o ukončení těhotenství včetně kompletního vyšetření
800 Kč
7. Výkon č. 36
2900 Kč
8. Výkon č. 37
3400 Kč
9. Lékařské vyšetření na žádost pacientky
dle rozsahu výkonu
1,06 Kč za 1 bod
10. UZ na vlatní žádost
300 Kč
11. Foto ze sonografu
50 Kč
12. Foto ze sonografu barevné
200 Kč
13. Nahrávka UZ vyšetření na vlastní kazetu,DVD
500 Kč
14. Instruktáž a edukace před porodem
170 Kč
15. Vypsání receptu a aplikace očkovací látky
(výkon není prováděn na pracovišti Prostějov)
200 Kč
16. Anestezie (na přání pacientky)
500 Kč
17. Laparoskopická sterilizace
9 600 Kč
18. Skupinová zdravotní výchova - 1h přednášky, besedy
400 Kč
19. Vyšetření a zpráva pro policii nebo soud v případě úrazu
nebo napadení jinou osobou
300 Kč
20. Potvrzení pro komerční pojišťovny
250 Kč
21. Zavedení Inplatonu
200 Kč
22. Vytažení Inplatonu
200 Kč
23. Hysteroskopie
(klientky Oborové pojišťovny bank a spořitelen č. 207)
1500 Kč
24. Vypsání dokumentace pro potřeby pojišťovny
150 Kč
24. Výpis ze zdravotnické dokumentace na přání pacientky
150 Kč
26. Aplikace očkovacích látek
150 Kč
Výkony hrazené samoplátci:
Preventivní vyšetření
1200 Kč
Cytologie (1 sklíčko)
200 Kč
Cytologie (2 sklíčka)
400 Kč
Vyšetření děložního čípku
500 Kč
Aplikace Agolutinu I.M.
10 Kč
Vypsání tiskopisů:
Výpis návrhu na lázeňskou péči (včetně formuláře)
500 Kč
Vypsání propustky
(výkon není prováděn na pracovišti Prostějov)
30 Kč
Pozvánky
15 Kč
Vstupní a výstupní prohlídka
200 Kč
REHABILITACE
Rehabilitační péče na lékařský předpis je pro pacienty smluvních zdravotních pojišťoven
poskytována ZDARMA!
Výkony hrazené pacientem:
Rebox elektroterapy série 7 aplikací
150 Kč
Rebox elektroterapy každá další aplikace
20 Kč
Biostimulační laser
dle rozsahu výkonu
3 Kč za 1 min.
Biostimulační laser - 10 x terapie 5 minut
150 Kč
Biostimulační laser - 10 x terapie 10 minut
300 Kč
Biostimulační laser - 10 x terapie 20 minut
600 Kč
Biostimulační laser - 10 x terapie 30 minut
1000 Kč
Kineziotaping (tejpování)
dle spotřeby materiálu
50 Kč - 350 Kč
  CÉVNÍ CHIRURGIE - Doc. MUDr. Jiří Herman
Sklerotizace Aethoxysclerolem (1 ampule)
150 Kč
DIETOLOGIE
Konzultace s lékařem (samoplátci + VZP+207) - první návštěva
460 Kč
Konzultace s lékařem (samoplátci + VZP+207) - další kontroly
260 Kč
Konzultace s dietní sestrou, sestavení jídelníčku (samoplátci)
dle rozsahu výkonu
0,70 Kč za 1 bod
MEZIOBOROVÝ CENÍK
Injekční okrsková anestezie (na přání pacienta)
100 Kč
Celková anestezie (na přání pacienta)
500 Kč
Excize v lokální anestezii, včetně vstupního vyšetření a
konzultace a použití zdravotního materiálu nad rámec ZP
300 Kč
OČNÍ ORDINACE - MUDr. Lenka Papicová
Operace kožního přebytku horních víček
6000 Kč
Operace kožního přebytku dolních víček
6600 Kč
Operace xantelasmat
dle rozsahu výkonu
500 Kč - 2000 Kč
Operace kožních výrůstků (bradavice, znaménka)
600 Kč
Elektrokauterizace drobných kožních lézí (do 3 kusů)
300 Kč
Elektrokauterizace drobných kožních lézí (nad 3 kusy)
600 Kč
Odstranění milií na víčkách (1 - 3 kusy)
200 Kč
ORTOPEDIE
Arthroskopie (smluvní cena - samoplátci)
dle rozsahu výkonu
12 000 Kč - 15 000 Kč
Arthroskopie (pojištěnci ZP 207)
dle rozsahu výkonu
2000 Kč - 4000 Kč
WYSIWYG Web Builder