Doc. MUDr. Miroslav VAVERKA CSc.
NEUROCHIRURGICKÁ AMBULANCE
PROSTĚJOV
Ambulance zajišťuje neurochirurgické vyšetření.

Nejčastěji řešenou problematikou je tzv. syndrom karpálního tunelu - tedy onemocnění periferních nervů rukou v zápěstí i nervů po celém těle. Dále je to široká problematika různých degenerativních postižení páteře, tedy bolesti krku, zad, i souvisejících bolestí všech končetin a hlavy, poúrazové stavy mozku a páteře, vrozené vývojové vady mozku a páteře.

K ambulantnímu vyšetření jsou pacienti objednáni na základě doporučení ortopeda, neurologa či jiného specialisty nebo lůžkového zařízení, které vyžaduje konziliární neurochirurgické vyšetření. Je nutné, aby se nemocní dostavili k ambulantnímu vyšetření vždy s nálezy neurologa (snímky nebo CD) provedených zobrazovacích vyšetření - RTG, CT, magnetická rezonance.