582 302 970
582 302 973
582 341 336
INFUZNÍ TERAPIE - STACIONÁŘ
PROSTĚJOV TELEFONNÍ SPOJENÍ
V našem zařízení  funguje stacionář pro pacienty, kteří mají od odborných  lékařů indikovánu infuzní terapii.

Infuze jsou zde aplikovány klientům odborným personálem a pacienti jsou po celou dobu pod odborným dohledem.
OLOMOUC - ERBENOVA TELEFONNÍ SPOJENÍ
730 520 053