Doc. MUDr. Jiří HERMAN CSc.
CÉVNÍ A ANGIOLOGICKÁ AMBULANCE
PROSTĚJOV
Angiologie je obor zabývající se diagnostikou a  terapií onemocnění krevních a lymfatických
cév.
V rámci cévní ambulance se provádí především diagnostika a léčba onemocnění tepenného
(ischémie, studené končetiny) a lymfatického
(lymfedém) a  žilního systému  (varixy, metličky, trombóza, otok).
Provádíme  též sklerotizaci metliček,což je metoda , která vede k odstranění drobných
křečových žil ambulatním ošetřením. Provádí se buď samostatně, nebo jako doplněk
chirurgické léčby.
Pacient se může dostavit do naší ambulance bez doporučení svého praktického či jiného
odborného lékaře.
Doc. MUDr. Dalibor MUSIL Ph.D. - DOPORUČENÍ NENÍ NUTNÉ!
OLOMOUC
MUDr. Stanislava KRÁLOVÁ - DOPORUČENÍ NENÍ NUTNÉ!
NÁMĚŠŤ NA HANÉ
Doc. MUDr. Jiří HERMAN CSc.
ULTRAZVUKOVÁ A DOPPLEROVSKÁ DIAGNOSTIKA
MUDr. Miloš KLEINER - DOPORUČENÍ NENÍ NUTNÉ!