ALGESIOLOGICKÁ AMBULANCE
PROSTĚJOV
Algesiologie je obor zabývající se léčbou bolesti.
Léčbu chronické bolesti provádí lékaři, anesteziologové, se speciálním proškolením a
certifikátem pro léčbu chronické bolesti. Ambulance se zabývá léčbou chronické
neztišitelné bolesti pacientů se známou a neodstranitelnou příčinou. Používá řadu
metod z oboru anestezie, vede dlouhodobou racionální léčbu silnými a velmi silnými
analgetiky.
Těsně spolupracuje s neurologem, neurochirurgem,psychologem a ortopedem.
MUDr. Zdeněk DOKLÁDAL
MUDr. Jiří PRAUS