AKTUALITY
V OLOMOUCI MOŽNOST OBJEDNÁNÍ
K VAŠEMU LÉKAŘI PŘES INTERNET !
O SPOLEČNOSTI
Zdravotnické zařízení Medicom´s bylo založeno v roce 1992. Působí v regionu střední Moravy a poskytuje zdravotní péči hrazenou zdravotními pojišťovnami v rozsahu ambulancí specialistů a v oblasti jednodenní chirurgie. V současné době péči hradí všechny zdravotní pojišťovny působící na Moravě. Mimo tyto výkony poskytuje i péči mimo úhrady zdravotních pojišťoven.

Obě tyto hlavní činnosti jsou doplněny zázemím dalších služeb a komplexem diagnostických úkonů. Disponujeme stacionářem pro ambulantní aplikaci infusní terapie, operační segment má k dispozici 12 lůžek s možností pobytu na lůžku 4, 12 a 24 hodin.

Cílem naší péče je spokojený klient, který má k dispozici kromě nejmodernějších vyšetřovacích a léčebných metod i ochotný a příjemný personál.
WYSIWYG Web Builder
NOVĚ ultrazvuková a Dopplerovská diagnostika

MUDr. Magda HORÁKOVÁ
Středa 15:30 - 17:00
pracoviště -  Bezručova 5, OLOMOUC
Telefon: 585 227 668 / 736 675 800

NOVÉ PRACOVIŠTĚ V OLOMOUCI
na ulici Erbenova 122/5
Telefon: 730 520 053

ORTOPEDIE
MUDr. Radomír Holibka - bez objednání
MUDr. Marek Večeřa

INFUZNÍ STACIONÁŘ

Na pracovišti provádíme také ODBĚRY KRVE
- na základě indikace/žádanky lékaře
PROSTĚJOV

NOVÉ TELEFONNÍ ČÍSLO RECEPCE:

telefon: 730 150 909

Pro OBJEDNÁVKY ARTROSKOPIÍ prosím volejte:

telefon: 736 675 801
Nově v PROSTĚJOVĚ ordinuje v ordinaci
ANGIOLOGIE - cévní

MUDr. Miloš KLEINER
Úterý     8:00 - 12:00
Středa   operační den

telefon: 582 302 970, 582 341 336
mobil: 730 150 909